توانمندیها > نیروی انسانی
آخرین اخبار
نیروی انسانی
 ردیف   نام       پست سازمانی             مدرک تحصیلی            سابقه کار 
1  حجت اله عزیزی       رئیس هیئت مدیره            کارشناس عمران           20
2  محمد هورفر      مدیر عامل            کارشناس عمران            20
3  فرهمند صمیمی      عضو هیئت مدیره             کارشناس عمران            35
4  فریبا صمیمی      معاونت            MBA            10
 5  سارنگ سبحانی      عضو هیئت مدیره            کارشناس عمران            25
 6  غلامرضا بهرامی      مسئول بخش حفاری            مهندس معدن            20
 7  زهرا عزیزی      مسئول آزمایشگاه           کارشناس شیمی            14
 8  علیرضا زینی       عضو هیئت مدیره            کارشناس عمران            30
 9  حامد خراسانی          مسئول بخش کنترل اتصالات فلزی                کارشناس عمران           5
10  رکسانا خیری      مسئول دفتر فنی           کارشناس ارشد بخش ژئوتکنیک           5
11  محمد شریف رجبی      مسئول بخش پایدارسازی گود           کارشناس ارشد بخش ژئوتکنیک           10
12  آنیتا هادی زاده      شاغل           مهندس تاسیسات برقی ساختمان           12
13 سمیرا رویانی      شاغل            مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان           5
14 سعید پیروزمند      شاغل            مرتبط با مهندسی عمران           2
15 میلاد عبدلی      شاغل           کارشناس عمران           2
16 حمیدرضا رضایی      شاغل            مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان            3
17 حمید عظیمی شیره چین      شاغل           کارشناس عمران           2
 18  عباس بختیاری       شاغل             مرتبط با مهندسی معماری           3
19  ابوالفضل رفیعی       شاغل            مرتبط با مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان           
20  بهزاد جلالی       شاغل             مرتبط با مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان           
21  حامد کوچکزاده       شاغل            کارشناس عمران           11 
22  کامبیز تهذیبی       شاغل            کارشناس عمران           10 
23 احمد پاچناری      شاغل           کارشناس عمران           30
24 محمد علی آخوندی ارسی      شاغل           مهندسی نقشه برداری           30