سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه پاسدارن - بوستان 2 (امیر ابراهیمی)

خاک این پروژه پس از یک متر خاک نباتی رویه ی زمین، شن رسدار با تراکم زیاد می باشد و تا کف تمام شده پروژه سطح آب زیرزمینی مشاهده نگردید. 

بیشترین عمق پایدارسازی 16 متر در ضلع شمال پروژه می باشد که با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه دریل واگن 5 رولیک و یک دستگاه کمپرسور 900 به اتمام رسید. در این پروژه به دلیل واقع شدن تاسیسات شهری تا عمق 3.5 متر امکان حفاری وجود نداشت لذا پیشنهاد طرح انکر به همراه soldier beam از طرف پیمانکار ارائه گردید و مورد توافق کارفرما قرار گرفت. این پروژه در نهایت 20 روز زودتر از موعد مقرر به پایان رسید. از جمله چالش های پروژه می توان به وجود خاک دستی در ضلع جنوب که با استفاده از تزریق تحکیمی و افزایش تراکم نیلها این موضوع مرتفع گردید

 

 

 

تهران، پاسداران، خیابان امیرابراهیمی، نبش بوستان دوم، پلاک 33