سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه دادمان

این پروژه به کارفرمایی آقای مهندس شهیدی در اواسط سال 1393 شروع شد و در اواخر سال 1393 قرارداد اصلی به پایان رسید. موضوع قرارداد انجام عملیات خاکبرداری و حمل، تهیه مصالح، تحکیم، تثبیت، زهکشی و ایجاد سازه موقت نگهبان بود. غالب خاک این پروژه پس از دو متر خاک نباتی رویه­ی زمین، شن رس­دار با تراکم زیاد می­باشد که در عمق 8 متر آب­های نفوذی تا کف اتمام شده پروژه با میزان دبی 35 لیتر در دقیقه مشاهده گردید. بیشترین و کمترین عمق پایدارسازی به ترتیب 21 متر در ضلع شمال و 18 متر در ضلع جنوب بوده است. با توجه به عمق بیش از 4 متر خاک دستی در ضلع شمال که در زمان تخریب ساختمان منجر به ریزش گود در بخشی از این دیواره شده بود و نیز وجود تاسیسات حساس شهری در ضلع شرق و جنوب طرح پایدارسازی تسلیمی به پیمانکار مورد مناقصه پیمانکار قرار گرفت. در نهایت طرح پیشنهادی پیمانکار مبنی بر اجرای soldier beam در ضلع شمال جهت مهار خاک دستی و نیز حذف بخشی از سولجر پایل­های ضلع غرب جهت کاهش هزینه­ها و اجرای سریعتر پروژه مورد توافق کارفرما قرار گرفت. وجود خاک دستی با عمق زیاد پایدارسازی در این محدوده را با چالش­های زیادی روبرو ساخت و نیز وجود آب در دیوارها باعث به هم زدن طرح اختلاط دوغاب و در نتیجه کاهش مقاومت باند گردید. در نهایت با استفاده از مواد ترکیبی زودگیر کننده و منبسط کننده با طرح اختلاط به دست آمده در کارگاه این مشکل رفع گردید. همچنین وجود انباره های فاضلاب در ضلع غرب امکان حفاری و جای­گذاری استرندها را با مشکل روبرو نمود که این مشکل با یک طرح هوشمندانه کاملا مرتفع گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس پروژه: بلوار شهید دادمان، بعد از بیمارستان آتیه، جنب نمایندگی میت­سو­بیشی.