سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه ولنجک

این پروژه به کارفرمایی بانک ملت به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در اواسط سال 1392 شروع شد و در اوایل سال 1393 قرار داد اصلی به پایان رسید. موضوع قرارداد انجام عملیات خاکبرداری و حمل، تهیه مصالح، تحکیم، تثبیت، زهکشی و ایجاد سازه موقت نگهبان بود. پروژه مزبور به صورت طرح و اجرا مدیریت و انجام شد در این طرح حداکثر عمق گودبرداری 25 متر در زمینی به وسعت 950 متر بود. اجرای سازه نگهبان به روش انکراژ (استرند)، تشخیص و طراحی شد و مورد اجرا قرار گرفت. از جمله چالش­های این پروژه وجود قنات زیرزمینی در محل سایت بود که با ابتکار طراحان این شرکت مهندسین مشاور قنات مزبور انحراف داده شد و به مسیر خود ادامه داد.

 

 

 

 

 

 

آدرس پروژه: ولنجک، نبش خیابان شادمان و مقدس اردبیلی.