سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه لویزان

این پروژه به کارفرمایی خانم فاطمه صادقی در اوایل سال 1393 شروع شد و در اواسط سال 1393 قرارداد اصلی به پایان رسید. موضوع قرار داد انجام عملیات خاکبرداری و حمل، تهیه مصالح، تحکیم، تثبیت، زهکشی و ایجاد سازه موقت نگهبان بود. پروژه مزبور به صورت طرح و اجرا مدیریت و انجام شد در این طرح حداکثر عمق گودبرداری 12 متر در زمینی به وسعت 540 متر بود. خاک این پروژه، خاک ماسه­ای لای­دار با تراکم زیاد بود و تا کف تمام شده پروژه سطح آب زیرزمینی مشاهده نگردید. سرعت بالای اجرا این پروژه که به خاطر هماهنگی خوب میان پیمانکار و کارفرما ایجاد شده بود از نکات مثبت این پروژه بود.

 

 

 

 

 

 

آدرس پروژه: لویزان، شیان، خیابان طجرلو، بین شیان سوم و چهارم.