سوابق اجرایی
آخرین اخبار
دلاکی شغل فراموش شده

دلاکی شغل فراموش شده

جامعه > شهری - در محله چهار باغ خواجوی اصفهان حمامی وجود دارد که هنوز دلاکان در آن کار می کنند.

حمام عمومی جاییست که یاد آور صفا و صمیمیت میان مردم و اهالی محل را در یاد بزرگترها زنده می‌کند و دلاکی شغلی است که در گذشته و با مراجعه اکثر مردم به حمام عمومی شغلی زنده بوده است. اما امروزه کمتر کسی به دلاک ها و حمام های عمومی مراجعه می کند، در حالی است که حمام ترکی و ماساژ تایلندی تبدیل به خدماتی لوکس در اکثر استخرها و مراکز تفریحی آبی کشور شده است. این موضوع نشان دهنده عدم مدیریت مشاغل سنتی در کشور است.
این گزارش تصویری از یک حمام عمومی در محله چهار باغ خواجوی اصفهان تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

عکس: ایسنا

 

232  42

در محله چهار باغ خواجوی اصفهان حمامی وجود دارد که هنوز دلاکان در آن کار می کنند.