سوابق اجرایی
آخرین اخبار
عضویت شهرداران و مدیران شهری در شورای شهر و روستا ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزودن ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب کردند شهرداران و مدیران شهری بدون استعفا، نمی‌توانند در انتخابات شهر و روستا شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند؛ مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

از 236 نماینده حاضر در جلسه 153 نماینده با این ماده الحاقی موافقت کردند.

بر اساس دومین ماده الحاقی به تصویب رسیده، در تبصره 1 ماده 89 قانون عبارت (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بعد از عبارت (فرماندار یا شورای استان) افزوده می‌شود.

156 نماینده از 232 نماینده حاضر در جلسه با این ماده الحاقی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزودن ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف...