سوابق اجرایی
آخرین اخبار
نحوه اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر روستا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قالب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این ماده که با رأی موافق 164 نفر از 234 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید می‌گوید:

«مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تصویب مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیأت تطبیق مصوبات نامیده می‌شود، قرار نگیرد لازم‌الاجرا می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نماید.

شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود. هیأت مذکور موظف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

بر اساس تبصره 4 این ماده هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.

محل تشکیل هیات‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها است.

بر اساس تصویب تبصره 5 ماده مذکور، هیات تطبیق مصوبات شهر تهران و شمیرانات به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قالب طرح اصلاح...