خدمات تخصصی > بتن و مقاومت مصالح
آخرین اخبار
بتن و مقاومت مصالح
 • بتن
 • تجهیز و استفرار آزمایشگاه های محلی کنترل کیفیت عملیات بتنی و آسفالتی در پروژه های عمرانی
 • انجام خدمات آزمایشگاهی مخرب و غیرمخرب به منظور بهسازی لرزه ای ساختمانها طبق آیین نامه های آبا، ASTM, BS, AASHTO, ACI
 • آزمایش های غیرمخرب بتن شامل اولتراسونیک، چکش اشمیت و ...
 • عملیات مغزه گیری از بتن سخت شده مانند : تعیین عمق کربناسیون، جذب آب، نفوذ آب، پتروگرافی میزان سیمان و یون کلرید محلول در بتن
 • تعیین مقاومت فشاری بتن
 • مدول الاستیسیته بتن
 • آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان
 • طرح اختلاط بتن و مواد افزودنی
 • تعیین کارایی بتن
 • فولاد
 • انجام آزمون های تعیین مقاومت و کیفیت فولاد از قبیل مقاومت کششی، مقاومت پرشی، حد جاری و گسیختگی، سختی، ضربه، پیچش، خستگی صفحات فولادی، میلگرد و پیچ
 • تعیین مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن