خدمات تخصصی > پایدارسازی گود
آخرین اخبار
پایدارسازی گود

روش های پایدار سازی گود

* روش میخ کوبی (Nailing)

 روش نیلینگ وشاتکریت ایمن ترین روش حفاظت از گود در مقایسه با سایر روش هاي تثبیت و پایدارسازي گودهاي خاکی می باشد که این امر ناشی از خاکبرداري مرحله به مرحله و تثبیت هر مرحله از گود با استفاده از ردیف نیل­ های مربوط به آن مرحله و سپس انجام عملیات خاکبرداري مرحله بعدي میباشد.

ازمزایاي روش میخکوبی خاك می توان مقرون به صرفه بودن هزینه در اجرا به نسبت ایمنی گود، امکان استفاده بهینه ازفضا و عدم ایجاد مزاحمت در سایر عملیات ساختمانی را نام برد.

 

* روش مهاربندی (Anchoring)

در اين روش، پايدار سازی با استفاده از مهار گذاری همراه با بلوک های بتنی انجام مي شود. در اين روش علاوه بر کليه مزايای روش ميخ گذاری می توان به محدود شدن تغییر شکل بستر خاک نیز اشاره کرد (از آن جا که مهاری ها از کابل های مخصوص تشکيل شده اند که پس از قرار گيری در گمانه و انجام تزريق مي توانند تا تناژهای بالا کشيده شوند و اين تنش را به خاک پشت گود منتقل نمايند.) به عبارتی در شرايط طراحی يکسان ميزان حفاری دراين روش از روش ميخ گذاری کمتر خواهد بود.

 

* روش دیوار صلبی (Diaphragm wall)

در این روش با ایجاد حفره در دیواره و تزریق سیمان و بنتونیت از ریزش خاک جلوگیری می شود و نصب یک شبکه فلزی و پاشش بتن روان باعث تثبیت دیواره می شوند. از مزایای این روش می توان سرعت اجرای کار بسیار بالا، درجه ایمنی زیاد، مناسب بودن برای گودهای با طول زیاد و استفاده از آن به عنوان دیوار حایل در حین بهره برداری را نام برد.

 

* روش خرپا (Truss construction)

یکی از رایجترین روش‌های اجرایی پایدارسازی گود در مناطق شهری، به دلیل سرعت اجرا و انعطاف پذیری مراحل کاردر شرایط مختلف، سازه نگهبان است.